Tagged: Ethiopia Politics

good-governance-voa-part1 0

ፀገማት ሰናይ ምሕደራ ኢትዮጵያ ብኣንደበት ምሁራት ( 2ይ ኽፋል )

ዋሽንግተን— ብግብራዊ ስጉምታትት እንተድኣ ዘይተዓጂቡ ፀገማት ሰናይ ምሕደራ ኣለና ኢልካ ምዝራብ እኹል ኣይኮነን ይብሉ ምሁራት መንእሰያት ገብረሚካኤል ገብረመድህንን ናሁሰናይ በላይን። መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ክልላት ትግራይ፣ ኣምሓራ፣ ኦሮሚያ፣ክልል ደቡብን ኣዲስ ኣበባን ዘለው ፀገማት ሰናይ ምሕደራን...

good-governance-voa-part1 0

ጸገማት ሰናይ ምሕደራ አብ ኢትዮጵያ ብኣንደበት ምሁራት (1ይ ኽፋል)

ዋሽንግተን — መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ኣርባዕተ ክልላት ትግራይ፣ ኣምሓራ፣ ኦሮሚያ፣ክልል ደቡብን ኣዲስ ኣበባን ዘለው ጸገማት ሰናይ ምሕደራን ፍትሕን ሓደ ግብረ ሓይሊ ኣጣይሹ ክጽናዕ ገይሩ’ሎ። እቲ ኮሚቴ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማሪያም ደሳለኝ ኣብ ዝመርሑዎ ኣኼባ ላዕለዎት...